Aktualności


Konsultacje w dn. 15.06.2018 zostają odwołane ze względu na obowiązkowe szkolenie BHP. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszam w poniedziałek 18.06.2018 r. od godz. 12:15.

B.Łuczak


Konsultacje w dn. 27.04 oraz 09.05 odwołane z powodu urlopu.

T.Gajewski


Zajęcia z Komputerowego Wspomagania Projektowania w dniu 10.04.2018 oraz zajęcia z Rysunku Technicznego Laboratoria w dniu 11.04.2018 r. zostają odwołane. Termin odrabiania zajęć zostanie ustalony indywidualnie z poszczególnymi grupami.

B.Łuczak


W związku z delegacją w dn. 21.03.2018 (śr) zajęcia z rysunku technicznego laboratoria dla grupy 2 oraz 3 zostają odwołane.

B.Łuczak


Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Rysunek Techniczny Laboratoria (studia niestacjonarne) odbędzie się 09.02.2018, godzina 15:10-16:40, s.424CM.

B.Łuczak


W dniu 8.12.2017 dr hab. inż. Tomasz Jankowiak otrzymał stopień doktora habilitowanego - SERDECZNIE GRATULUJEMY

Zespół ZKWP


W związku z delegacją konsultacje Tomasz Gajewskiego w dn. 28.11.2017 (wt) zostają odwołane.

ZKWP


W roku akademickim 2017/2018 do Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania dołączył mgr inż. Bartosz Łuczak na stanowisku asystent, absolwent kierunku Budownictwo Politechniki Poznańskiej.

ZKWP


ZALICZENIE KOMISYJNE z przedmiotu Komputerowe Wspomaganie Projektowania (studia stacjonarne) odbędzie się w dniu 06.10.2017 sala 424CM godz. 9:30.

P.Sielicki


Nagroda im. Jana Szmeltera (trzecie miejsce) dla Tomasz Gajewskiego, przyznawana w konkursie młodych naukowców podczas 22-tej konferencji Computer Methods in Mechanics 2017, Lublin.

Szczegóły 


Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Metody Komputerowe (studia niestacjonarne, grupa 2) odbędzie się 23.09.2017, godzina 9:00, s.424CM.

Michał Szymczyk


Termin zaliczenia przebmiotu KWP w trybie poprawkowym odbędzie się:
- grupa B3 w dniu 29.06.2017 10:00-12:00 s.424CM,
- grupa B4 w dniu 05.07.2017 16:00-18:00 s.424CM.

P.Sielicki


W dniu 24 maja 2017 r. w Sali Posiedzeń Senatu Politechniki Poznańskiej w Poznaniu odbyło się uroczyste nadanie tytułu

Doktora Honoris Causa Politechniki Poznańskiej
prof. dr. inż. Georgeowi Z. Voyiadjisowi
(Louisiana State University)

Wybitnemu specjaliście w dziedzinie mechaniki ciała stałego.
Profesor Voyiadjis od wielu lat współpracuje z Zakładem Komputerowego Wspomagania Projektowania.

25-05-2017 ZKWP


Na prośbę grupy zajęcia laboratoryjne z "Projektowania implantów i protez" w dn. 4.05 zostają przesunięte na 11.05 (sala i godzina bez zmian).

18-04-2017 T. GAJEWSKI


Zajęcia w dniu 27.03.2017 są odwołane i będą odrobione w terminie późniejszym.

P. Sielicki


Zajęcia z Komputerowego Wspomagania Projektowania o godz. 9.45-11.15 z gr. 5 w dn. 16.03.2017 odbędą się o godz. 11.45-13.15 dnia 04.04 w sali 16 BL (termin uzgodniony ze Starościną grupy).

15-03-2017 T.GAJEWSKI


Konsultacje T. GAJEWSKIEGO dn. 03.01.17r. (piątek) odbędą się w godz. 13.30-14.30 (zamiast 10.00-11.00).

02-01-2017 T.GAJEWSKI


Dnia 13.01.2017r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyło się zebranie Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk.

Na seminarium naukowym:

dr inż. Tomasz Jankowiak wygłosił referat "Wykorzystanie metod eksperymentalnych i symulacji komputerowych do określenia właściwości materiałów przy dużej prędkości deformacji",

dr inż. Piotr Sielicki wygłosił referat "Wyzwania obliczeniowe zadań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych".

13-01-2017 ZKWP


Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania, razem z International Association of Protective Structures, współorganizatorem

Poprzednia edycja (2016) odbyła się w Pekinie.

21-12-2015 ZKWP


W zakładce Dydaktyka zamieszczono nowy plan konsultacji i zajęć pracowników ZKWP.

02-11-2016 T.GAJEWSKI


Ostateczny termin oddania projektów z przedmiotu MK dla grupy B2 (stop. II) odbędzie się w dniu 16.09.2016 o godzinie 14:00 w sali 424CM

23-09-2016 W.Sumelka


Final assessment of Computational Mechanics (laboratories) for Construction Technology Management group will be on 30.09.2016 at 14.00 in room 424CM

21-09-2016 W.Sumelka


Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu MK dla grupy B2 (stop. II) odbędzie się w dniu 16.09.2016 o godzinie 14:00 w sali 424CM

13-09-2016 W.Sumelka


Zaliczenie komisyjne z przedmiotu KWP dla grupy B6 odbędzie się w dniu 26.09.2016 o godzinie 10:00 w sali 424CM

13-09-2016 W.Sumelka


Termin kolokwiów poprawkowych z przedmiotu KWP, dla grup B3, B4 i B6
odbędzie się w dniu 14.09.2016 o godz. 09:00 - 10:00, sala 424CM.

29-08-2016 P.Sielicki


RUSZA KONFERENCJA:

Więcej informacji na stronie konferencji.

22-09-2016 ZKWP


SZKOLENIE EC TEST SYSTEMS

W dniu 19.08.2016 miało miejsce szkolenie ZKWP zorganizowane przez firmę EC Test Systems dotyczące skanowania obiektów 3D, m.in. z wykorzystaniem skanerów COMET L3D oraz SURPHASER.

19-09-2016 ZKWP


DODATKOWY TERMIN I KOLOKWIUM- KWP

Dodatkowy termin I KOLOKWIUM z KWP ustalam na 15.06.2016 - środa - godz. 13:30-15:00 sala 424CM.

07-06-2016 W.SUMELKA


W związku z wyjazdem na konferencję zajęcia KWP z T.Gajewskim dnia 09.06.16 nie odbędą się. Odrabianie zajęć ustalone zostanie indywidualnie z zainteresowanymi grupami.

03-06-2016 ZKWP


ZMIAN TERMINU ĆWICZEŃ

Informuję, iż ćwiczenia z przedmiotu KWP z dnia 07.06.2016 zostały przeniesione na dzień 06.06.2016 godz. 16:50-20:00 sala 18BL.

01.06.2016 W.SUMELKA


CHANGE OF DATE OF LECTURE

I would like to inform you that due to the Vice-Deans Elections, the lecture "Computational Mechanics" dated on 30.05.2016 is transferred to 03.06.2016 15:10-16:40 room 402CM.

24-05-2016 W.SUMELKA


ZMIAN TERMINU WYKŁADU

Informuję, iż ze względu na Wybory Prodziekanów wykład z przedmiotu 'Metody Komputerowe' z dnia 30.05.2016 został przeniesiony na dzień 31.05.2016 godz. 16:50-18:20 sala 402CM 18:30-20:00 sala CW-1.

24-05-2016 W.SUMELKA


ZKWP serdecznie zaprasza na seminarium.
W dniu 13 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali 139 budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
przy ul. Piotrowo 5 odbędzie się otwarte seminarium, na którym
Michał STRĄKOWSKI z Katedry Mechaniki Konstrukcji Politechniki Łódzkiej przedstawi referat pt. "NIEZAWODNOŚĆ WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH W WARUNKACH POŻARU".

20-05-2016 W.SUMELKA


ZKWP serdecznie zaprasza na seminarium,
na którym dr hab. inż. Jerzy Rakowski, prof. em. PP
przedstawi referat pt.

"Podróże po krajach islamu".

Seminarium zostało zaplanowane na dzień 13 maja 2016 r. (piątek) o godz. 15.10
w sali CW-1 Centrum Wykładowego PP przy ul. Piotrowo 2.

04-05-2016 W.SUMELKA


Konsultacje dn. 18.05 (środa) odbędą się godzinę wcześniej tj. 10.00-11.00.

04-05-2016 T.GAJEWSKI


Zajęcia KWP z T.Gajewskim w dn. 12.05 oraz 17.05 nie odbędą się. Odrabianie zajęć przewidziano zgodnie z poniższym porządkiem:

zajęcia właściwe - zajęcia odrabiane

12.05 (godz. 08.00-09.45) - 18.05 (11.45-13.15) s. 16BL
12.05 (godz. 09.45-11.15) - 03.06 (08.00-09.30) s. 18BL
12.05 (godz. 11.45-13.15) - 04.05 (13.30-15.00) s.102BL
12.05 (godz. 13.30-15.00) - 10.05 (09.45-11.15) s. 18BL
12.05 (godz. 15.10-16.40) - 06.05 (09.45-11.15) s. 16BL
12.05 (godz. 16.50-18.20) - 06.05 (08.00- 9.30) s. 16BL
17.05 (godz. 11.45-13.15) - 03.06 (09.45-11.15) s. 102BL

30-04-2016 T.GAJEWSKI


W dniu 12.04.2016 zajęcia z KWP S.I GR.B6 godzinach 9:45-15:10 nie odbędą się. Odrabianie zajęć przewidziano na 15.04.2016 (piątek) w godzinach 13:30-18:20 sala 16.

11-04-2016 W.Sumelka


W dniu 8 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 13.30 w sali 139 budynku Wydziału Budownictwa przy ul. Piotrowo 3 odbędzie się otwarte seminarium, na którym

dr hab. inż. KATARZYNA KOWALCZYK-GAJEWSKA
(Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)

przedstawi referat pod tytułem:

Modelowanie ewolucji mikrostruktury w metalach i stopach o wysokiej wytrzymałości właściwej

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

20-03-2016 ZKWP


W zakładce DYDAKTYKA umieszczono aktualny plan konsultacji i zajęć pracowników ZKWP (semestr letni roku akademickiego 2015/2016).

10-03-2016 ZKWP


W dniu 25 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali 139 budynku Wydziału Budownictwa przy ul. Piotrowo 3 odbędzie się otwarte seminarium, na którym

dr Tomasz Błaszczyk
(Politechnika Częstochowska)

przedstawi referat pod tytułem:

Równania Eulera-Lagrange’a niecałkowitego rzędu

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

21-01-2016 ZKWP


Wszystkich studentów zapraszamy do zapoznania się z proponowaną przez Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania tematyką prac inżynierskich i magisterskich (w języku polskim oraz angielskim).
Dział DYDAKTYKA >> Dyplomy

11-12-2015 ZKWP


W dniu 23 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali 139 budynku Wydziału Budownictwa przy ul. Piotrowo 3 odbędzie się otwarte seminarium, na którym

dr inż. Marek Słoński
Instytut Technologii Informatycznych Politechniki Krakowskiej

przedstawi referat pod tytułem:

Wyznaczanie stałych materiałowych na bieżąco z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

10-11-2015 ZKWP


W dniu 3 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 13:30 w sali 139 budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
przy ul. Piotrowo 5 odbędzie się otwarte seminarium, na którym

prof. Alexis Rusinek
National Engineering School of Metz, Lorraine University

przedstawi referat:

DYNAMIC PERFORATION OF THERMOVISCOPLASTIC PLATES BY RIGID PROJECTILES AND SHAPE EFFETCS

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

02-11-2015 ZKWP


Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania współorganizatorem

Więcej informacji na stronie konferencji.

26-10-2015 ZKWP


Zdjęcie pracowników Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania

Od lewej:
1. mgr inż. Michał Szymczyk (doktorant)
2. mgr inż. Tomasz Gajewski (asystent)
3. dr inż. Tomasz Garbowski (adiunkt)
4. dr inż. Tomasz Jankowiak (adiunkt)
5. dr hab. inż. Wojciech Sumelka (adiunkt)
6. mgr inż. Ewa Szumigała (starszy wykładowca)
7. prof. Tomasz Łodygowski (kierownik ZKWP)
8. dr inż. Marcin Wierszycki (adiunkt)
9. dr inż. Krzysztof Szajek (adiunkt)
10. dr inż. Piotr Sielicki (adiunkt)
11. mgr inż. Sławomir Fiszer (starszy wykładowca)

Na zdjęciu brakuje dr inż. Witolda Kąkola oraz doktorantów mgr inż. Łukasza Faściszewskiego
oraz mgr inż. Hasana Al-Rifaie.

20-10-2015 ZKWP


Do naszego zespołu dołączyło dwóch doktorantów:
Hasan Al-Rifaie (promotor dr hab. inż. W. Sumelka, promotor pomocniczy dr inż. P.Sielicki)
Michał Szymczyk (promotor dr hab. inż. W. Sumelka, promotor pomocniczy dr inż. M.Nowak - IPPT)

05-10-2015 ZKWP


W roku 2015 Medal Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki im. prof. O.C. Zienkiewicza w kategorii "Medal za całokształt działalności" został przyznany prof. dr hab. inż. Tomaszowi Łodygowskiemu.
Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Ceremonia wręczenia medali odbyła się podczas konferencji Computer Methods in Mechanics oraz Polish Congress of Mechanics 2015 w Gdańsku.

05-10-2015 ZKWP


Na konferencji Computer Methods in Mechanics oraz Polish Congress of Mechanics 2015 w Gdańsku
mgr inż. Tomasz Gajewski otrzymał nagrodę główną w Konkursie im. Jana Szmeltera przyznawaną dla najlepszej pracy prezentowanej przez polskiego młodego naukowca.
Tytuł wystąpienia to: Numerical aspects of patient specific material calibration of human artery: case study using clinical data.

05-10-2015 ZKWP


Termin poprawkowego zaliczenia przedmiotu Metody Obliczeniowe

24.09.2015 godz. 8:00 - 9:45 sala 424CM

17-08-2015 P.Sielicki


Termin poprawkowego zaliczenia przedmiotu Komputerowe Wspomaganie Projektowania

25.09.2015 godz. 14:30-15:30 sala 424CM

22-06-2015 W.Sumelka


Terminy egzaminów/zaliczeń przedmiotu Mechanika Komputerowa/Computational Mechanics
26.06.2015 godz. 12:30 sala 401CM
14.07.2015 godz. 10:00 sala 401CM
28.08.2015 godz. 10:00 sala 401CM
25.09.2015 godz. 12:30 sala 401CM

22-06-2015 W.Sumelka


Pracownik naszego Zakładu dr inż. Wojciech Sumelka uzyskał 'Stypendium dla młodych wybitnych naukowców'
Lista laureatów

Serdecznie gratulujemy.


Konsultacje dn. 23.05 są odwołane z powodu urlopu.

T. Gajewski


Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską dla dr inż. Piotra Sielickiego

Praca doktorska, jednego z pracowników ZKWP, Piotra Sielickiego pt. "Zniszczenie konstrukcji murowej w wyniku działania nadzwyczajnych obciążeń impulsowych" spośród 39 rozpraw została wyróżniona w X edycji (2013/2014) konkursu Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Serdecznie gratulujemy.


Sejmowa Komisja Obrony Narodowej w Laboratorium IKB

Dnia 18.03.2014 roku odbyła się wizyta Sejmowej Komisji Obrony Narodowej m.in. w Laboratorium IKB Politechniki Poznańskiej.

ZKWP reprezentowali dr inż. T. Jankowiak, dr inż. P. Sielicki oraz dr inż. W. Sumelka. Dr inż. T. Jankowiak przedstawił stanowisko służące do określania dynamicznego zachowania materiałów tzw. pręt Hopkinsona.

Szczegółowe informacje oraz fotorelacja dostępne są tutaj.


FOT. Wojciech Jasiecki, Dział Informacji i Promocji PP


ZALICZENIE KOMISYJNE z przedmiotu Technologia Informacyjna ustalono na dzień 11.03.2014 sala 102 godz. 9:00.

W.Sumelka, P.Sielicki


ZALICZENIE POPRAWKOWE z przedmiotu Technologia Informacyjna ustalam
na dzień 28.02.2014 sala 102 godz. 8:00.

P.Sielicki


ZALICZENIE POPRAWKOWE z przedmiotu Technologia Informacyjna ustalam na dzień 26.02.2014 sala 102 godz. 10:00.

W.Sumelka


Konsultacje mgr inż. T. Gajewskiego w dn. 28.01.14r (wtorek) zostają przesunięte na 30.01.14r (czwartek).
Godziny bez zmian.

ZKWP


Referat dr inż. T. Garbowskiego

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oddział Poznań w dniu 6.12.2013r. o godzinie 10:00 w sali 432 w budynku CMBiN.

Na spotkaniu m.in. zostanie przedstawiony referat dr inż. Tomasz Garbowskiego z Instytutu Konstrukcji Budowlanych PP nt.
„Homogenizacja cienkich ortotropowych płyt z periodycznym rdzeniem”.

Szczegółowe informacje na stronie www.ptmts.put.poznan.pl.

ZKWP


Zajęcia w środę dnia 20.11.2013r. z prowadzącym dr inż. Piotrem Sielickim nie odbędą się.

ZKWP


Computer Methods in Mechanics Poznań 2013 - videorelacja

Krótki reportaż telewizji studenckiej Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej nt. konferencji
Computer Methods in Mechanics - Poznań 2013


1) Osoby, które nie uzyskaly do tej pory zaliczenia z przedmiotu Grafika
Komputerowa proszone sa o przyjscie do p.421 CMBiN do dnia 30.09 w
godzinach 11-13 w celu uzyskania szczególów dot. zaliczenia
przedmoitu.

2) Poprawa przedmiotu Metody Obliczeniowe odbedzie sie w dniu
25.09.2013 o godzinie 11:00 w sali p.424 CBMiN.

P.Sielicki 20.09.201320th International Conference on Computer Methods in Mechanics
27-31 sierpień, Poznań 2013

Zdjęcie uczestników konferencji:


Poprawa dla grup B5-9 z Metod Obliczeniowych odbędzie się 17 września, godzina 9.30, sala 424, budynek CMBiN. (osoby zainteresowana proszę o informację mailową na tomasz.gajewski@put.poznan.pl)

T. Gajewski20th International Conference on Computer Methods in Mechanics
27-31 sierpień, Poznań 2013

Program konferencji i książka rozszerzonych abstraktów dostępne online. 


Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. P. Sielickiego

3 lipca 2013 roku w sali 134 budynku Budownictwa Lądowego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej członka naszego zespołu mgr inż. Piotra Sielickiego pt.
Zniszczenie konstrukcji murowej w wyniku działania nadzwyczajnych obciążeń impulsowych
(ang. Masonry failure under unusual impulse loading).

Promotor:     prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Garstecki
               dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT

Tekst rozprawy doktorskiej dostępny jest tutaj.

Dr inż. Piotrowi Sielickiemu serdecznie gratulujemy.

4
ZKWP


Konsultacje z dn. 04.06.13r. zostają przełożone na 05.06.13r. godz. 8.30-9.30.
T.Gajewski
Galeria zdjęć z seminarium prof. Giulio Maier'a (13.05.13r.):
4
3

3


Seminarium prof. Giulio Maiera

Zapraszamy na otwarte seminarium:
"On mechanical characterization of materials and diagnosis of structures by inverse analyses: Some procedures and applications" - wykład przedstawi Profesor Giulio Maier (Politecnico di Milano, Włochy)

Data:
13 maj (poniedziałek) 2013 roku o godz. 13.30

Miejsce:
Politechnika Poznańska
Budynek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Piotrowo 5, sala 139


Konsultacje z dn. 02.04.13r. zostają przełożone na 03.04.13r. godz. 8.30-9.30.
T.Gajewski


Zespół z Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania (w składzie: prof. Tomasz Łodygowski, dr inż. Tomasz Garbowski, dr inż. Wojciech Sumelka, dr inż. Krzysztof Szajek) na obchodach 30-lecia współpracy Politechniki Poznańskiej z Uniwersytetem Leibniza w Hanowerze
Szczegóły

Nagroda Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk dla dr inż. Tomasza Jankowiaka

Szczegóły 


Zapraszamy na otwarte seminarium:
"Nowoczesne systemy pomiarowe dla ośrodków naukowych"
W dniu 28 listopada 2012 roku o godz. 10.00

Organizator:
Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania
Politechniki Poznańskiej oraz firma EC Test Systems

Miejsce:
Politechnika Poznańska
Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nenotechnologii
sala 432

Program seminarium