Laboratorium

Pod opieką pracowników Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania znajdują się zaawansowane, kompleksowe systemy pomiarowe, należące do Laboratorium Instytutu Konstrukcji Budowlanych:
- stanowisko służące do określenia dynamicznego zachowania materiałów, tzw. pręt Hopkinson'a (ang. Split Hopkinson Pressure Bar, SHPB)
- kamera szybkich procesów Phantom v711 z przenośnym statywem
- monochromatyczny cyfrowy skaner przestrzeni Comet L3D z przenośnym statywem
- kamera Bresser-Microcam z systemem oświetlenia LED oraz mikroskopem Nikon AZ100
- kamery termowizyjne FLIR T420 oraz FLIR SC7000
- działo gazowe do testów przebicia i Taylora
- kamera Phantom Miro 320S
- skaner 3D Surphaser® 100 HSX do skanowania dużych obiektów