dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prof. PP

    Kierownik Zakładu Komputerowego
    Wspomagania Projektowania

    Politechnika Poznańska
    Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
    Instytut Konstrukcji Budowlanych
    ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
    tel: (0-48) 61 647-5923
    pokój: 421 budynek: CMBiN
    e-mail: wojciech.sumelka@put.poznan.pl