Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania

Obecnie...

Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania (ZKWP), Instytutu Konstrukcji Budowlanych (IKB) jest jednostką dydaktyczną i naukową, powołaną przez Rektora Politechniki Poznańskiej w 2001 roku.

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne na trzech stopniach studiów (inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich). Dysponujemy powszechnie wykorzystywanymi programami wspomagającymi projektowanie konstrukcji budowlanych, pozwalającymi również na analizę zagadnień fizyki budowli i zagadnień termomechanicznych.

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy zakładu prowadzą zajęcia z przedmiotów związanych z szeroko pojętym wspomaganiem projektowania. Kładąc szczególny nacisk na analizę konstrukcji.

Kursy prowadzone w języku polskim to Rysunek Techniczny, Technologia Informacyjna, Metody Komputerowe, Metody Komputerowe II, Grafika Komputerowa II, Komunikacja Wizualna, Analiza Numeryczna, Metody Obliczeniowe, Aplikacje Komputerowe Mechaniki oraz Optymalizacja w Zadaniach Inżynierskich. W języku angielskim Numerical Analysis, a także Computational Mechanics.

Zainteresowania naukowe pracowników zakładu związane są z komputerową mechaniką materiałów, w szczególności skupiając się na:
- mechanice zniszczenia i pękania,
- problemach odwrotnych,
- biomechanice kości i miękkich tkanek,
- nieliniowej dynamice,
- bezpieczeństwie konstrukcji obciążonej wybuchem .

Krótka historia...

1972 - 1981 Jednostka ETO
1981 - 1991 Laboratorium ETO
1991 - 2001 Pracownia Metod Komputerowych
2001 - ... Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania

Jednostka, która służyła przygotowywaniu danych do obliczeń numerycznych, została powołana w IKB już w roku 1972. Istniejące wówczas Laboratorium przygotowywało dane na nośnikach informacji (taśmy i karty papierowe), które podlegały dalszej obróbce w Centrum Komputerowym Politechniki Poznańskiej wykorzystując takie osiągnięcia ówczesnej techniki jak maszyny cyfrowe serii ODRA, później MERA.

W latach osiemdziesiątych powołane zostało w Instytucie własne Laboratorium Komputerowe bazujące również na własnych zasobach obliczeniowych - MERA 400. Badania naukowe oraz dydaktyka były prowadzone z wykorzystaniem tego sprzętu, w szczególności dla studentów specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Powstawały pierwsze prace magisterskie i doktorskie o profilu numerycznym.

W owym czasie wobec braku silnie rozwiniętych programów graficznych wspomagających projektowanie studenci sami formułowali problemy inżynierskie, budowali algorytmy numeryczne i zapisywali programy w języku sformalizowanym (Fortran lub Pascal). Kompilowali programy, testowali je i rozwiązywali serie zadań przeprowadzając właściwe analizy.

W połowie lat osiemdziesiątych, lawinowy rozwój komputerów osobistych, zmienił nieco charakter Pracowni i sposób wykorzystania tworzonego i istniejącego oprogramowania. W 1991 roku powstała Pracownia Metod Komputerowych (PMK), która później została przekształcona w Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania.