Przemysł

Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania Instytutu Konstrukcji Budowlanych oferuje szeroką paletę zaawansowanych badań eksperymentalnych materiałów i konstrukcji, a także usług inżynierskich z obszaru symulacji komputerowych.

W sprawie zleceń prosimy o kontakt z kierownikiem Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania, dr hab. inż. Wojciechem Sumelką, prof. PP (wojciech.sumelka@put.poznan.pl).