Granty

Poniższa lista zestawia granty prowadzone w ramach Zakładu lub w których pracownicy Zakładu brali udział jako główni wykonawcy lub wykonawcy:

DPI2014-57989-P
Tytuł: Non local continuum models for the analysis of the dynamic behavior of structured solids
Fundator: Ministerio de Economía y Competitividad de España
Kierownik: Prof. Ramón Zaera Polo, Prof. José Fernández Sáez
Czas trwania: 1/1/2015 - 31/12/17

LIDER/20/521/L-4/12/NCBR/2013
Temat: Identyfikacja i modelowanie zjawisk nieliniowych w strefie
kontaktu koła z szyną, celem opracowania nowego profilu koła tramwajowego.
Lider: dr inż. Bartosz Firlik
Czas trwania: 2016

PBS3/B6/36/2015
Temat: Inteligentny system monitoringu stanu technicznego nawierzchni jezdni
Kierownik: Prof. Tomasz Łodygowski
Czas trwania: 2015-2016

PBS3/B6/38/2015
Temat: Precyzyjny system identyfikacji parametrów nośności konstrukcji jezdni w prognozowaniu czasu życia nawierzchni drogowych
Kierownik: Prof. Tomasz Łodygowski
Czas trwania: 2015-2016

POIG.01.04.00-30-336/13
Temat: Innowacyjny pakiet podsystemów poprawiających właściwości funkcjonalne i eksploatacyjne lekkich pojazdów szynowych.
Lider: Solaris Bus & Coach S.A.
Czas trwania: 2014-2016

UOD-DEM-1-203/001
Temat: Modularny system ekranów szybkiego montażu dla ochrony ludzi,
budynków i mienia przed skutkami wybuchu.
Kierownik: Prof. Tomasz Łodygowski, Politechnika Poznańska
Czas trwania: 2013-2016

UOD-DEM-1-027/001
Temat: Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej
Lider: Lipid Systems
Czas trwania: 2013-2016

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Temat: Badania przemysłowe nowego typu wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni pakietowanych.
Kierownik: Magneto Sp. z o. o.
Czas trwania: 2011-2014

O (N506) R00 0097 12
Temat: Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej poprzez system ochrony pasywnej.
Kierownik: Prof. Tomasz Łodygowski, Politechnika Poznańska
Czas trwania: 2010-2012

R13 0020 06
Temat: Opracowanie i przygotowanie prototypów implantów stomatologicznych.
Kierownik: Prof. Tomasz Łodygowski, Politechnika Poznańska
Czas trwania: 2009-2012

NR03 0008 04
Temat: Mechanika procesów zagęszczania materiałów konstrukcyjnych i odpadowych, wielokryterialne optymalizacje cech konstrukcyjnych maszyn brykietujących.
Kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Dudziak, Politechnika Poznańska

N N518 382437
Temat: Badania mechanizmów nastawienia trzonu kręgu odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa człowieka z wykorzystaniem ligamentotakcji
Kierownik: dr inż. Anna Maria Dąbrowska-Tkaczyk (Politechnika Warszawska)
Czas trwania: 2009-2012

N N518 328835
Temat: Wieloskalowa analiza przebudowy adaptacyjnej kości pod wpływem stymulacji mechanicznej
Kierownik: Prof. Michał Nowak, Politechnika Poznańska
Czas trwania: 2008-2011

N N519 419435
Temat: Ewolucja właściwości oraz kryteria zniszczenia materiałów i konstrukcji przy szybkich obciążeniach dynamicznych.
Kierownik: Prof. T.Łodygowski, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 2008-2011

DS-11-34/2009
Temat: Mechanika uszkodzenia i pękania materiałów.
Kierownik: Prof. T.Łodygowski, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 2006-2009

BW-11-27/2009
Temat: Analiza numeryczna konstrukcji i symulacja eksperymentów i procesów termomechanicznych.
Kierownik: Prof. T.Łodygowski, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 2006-2009

ECO-NET 10271NE
Temat: Resistance au Crash des Structures Automobiles.
Kierownik: Prof. A.Rusinek, Universite de Metz, Francja
Czas trwania : 2005-2006

KBN 8 T 07A 046 21
Temat: Odkształcenia trzonów kręgów ludzkiego kręgosłupa w zależności od zmian ich własności konstytutywnych i zwyrodnieniowych.
Kierownik: Prof. T.Łodygowski, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 2001-2004