Dydaktyka


Plan konsultacji pracowników IKB

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne na trzech stopniach studiów (inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich). Dysponujemy powszechnie wykorzystywanymi programami wspomagającymi projektowanie konstrukcji budowlanych, pozwalającymi również na analizę zagadnień fizyki budowli i zagadnień termomechanicznych.

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy zakładu prowadzą zajęcia z przedmiotów związanych z szeroko pojętym wspomaganiem projektowania. Kładąc szczególny nacisk na analizę konstrukcji.

Kursy prowadzone w języku polskim to Rysunek Techniczny, Grafika Komputerowa, Metody Obliczeniowe, Komputerowe wspomaganie Projektowania, Metody Komputerowe, Analiza Numeryczna, Projektowanie Implantów i Protez oraz Optymalizacja w Zadaniach Inżynierskich. W języku angielskim Computional Mechanics a także Numerical Analysis.

Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania dysponuje własnym laboratorium dydaktycznym wyposażonym w jednostki komputerowe o dużej mocy obliczeniowej. Studenci mogą korzystać z dostępnego oprogramowania inżynierskiego i naukowego, na stanowiskach komputerowych dostępne jest m.in takie oprogramowanie jak Abaqus, Autocad, Scilab czy Soldis.