Dydaktyka


Plan konsultacji i zajęć pracowników ZKWP

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne na trzech stopniach studiów (inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich). Dysponujemy powszechnie wykorzystywanymi programami wspomagającymi projektowanie konstrukcji budowlanych, pozwalającymi również na analizę zagadnień fizyki budowli i zagadnień termomechanicznych.

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy zakładu prowadzą zajęcia z przedmiotów związanych z szeroko pojętym wspomaganiem projektowania. Kładąc szczególny nacisk na analizę konstrukcji.

Kursy prowadzone w języku polskim to Rysunek Techniczny, Grafika Komputerowa, Metody Obliczeniowe, Komputerowe wspomaganie Projektowania, Metody Komputerowe, Analiza Numeryczna, Projektowanie Implantów i Protez oraz Optymalizacja w Zadaniach Inżynierskich. W języku angielskim Computional Mechanics a także Numerical Analysis.

Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania dysponuje własnym laboratorium dydaktycznym wyposażonym w jednostki komputerowe o dużej mocy obliczeniowej. Studenci mogą korzystać z dostępnego oprogramowania inżynierskiego i naukowego, na stanowiskach komputerowych dostępne jest m.in takie oprogramowanie jak Abaqus, Autocad, Scilab czy Soldis.