Badania naukowe

Zainteresowania naukowe pracowników zakładu związane są z komputerową mechaniką materiałów, w szczególności skupiające się na:
- mechanice zniszczenia i pękania,
- problemach odwrotnych,
- biomechanice kości i miękkich tkanek,
- nieliniowej dynamice,
- bezpieczeństwie konstrukcji obciążonej wybuchem.